Licitatii Constanta: Universitatea Maritima din Constanta investeste in dotari laboratoare electromecanica (DOCUMENT)
0 2 minute 6 zile


 

  • Conform site-ului LicitatiaPublica.ro, valoarea total? estimat? a licita?iei este de 366.800 lei.

 
Universitatea Maritim? din Constan?a a deschis o licita?ie public? privind dot?rile laboratoarelor de electromecanic?: Lot 1 ?i Lot 3.
 
Conform site-ului LicitatiaPublica.ro, valoarea total? estimat? a licita?iei este de 366.800 lei.
 
Descriere succint?:
 
Se urm?re?te dotarea cu produse ?i echipamente noi, moderne a laboratoarelor de electromecanic?, conform evolu?ii din domeniu, adaptate la tendin?ele prezente ?i viitoare din domeniul maritim, domeniu cu o dinamic? foarte mare ?i o sfer? de activitate global?.
 
Achizi?ionarea produselor corespunz?toare celor dou? loturi este necesar? pentru îmbun?t??irea proceselor de înv??are ?i instruire a studen?ilor prin modernizarea laboratoarelor/simulatoarelor existente ?i dotarea lor cu echipamente digitale inovative de instruire ?i preg?tire practic? a studen?ilor ?i adaptarea la normele ?i standardele europene, în vederea preg?tirii speciali?tilor necesari activit??ilor de transport maritim.
 
Licita?ia va avea loc pe data de 19.08.2024, ora 15:00.
 
PRECIZ?RI:
 

Legea 190 din 2018, la articolul 7, men?ioneaz? c? activitatea jurnalistic? este exonerat? de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dac? se p?streaz? un echilibru între libertatea de exprimare ?i protec?ia datelor cu caracter personal.
 
Informa?iile din prezentul articol sunt de interes public ?i sunt ob?inute din surse publice deschise.

Cite?te ?i:
Cump?r?ri directe Constan?a: Prim?ria Comunei B?r?ganu, licita?ie pentru servicii de înregistrare sistematic? a imobilelor (DOCUMENT)

Read More

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *