Au inceput defrisarile pe Valea Oltului. Rute alternative pentru soferi
0 4 minute 6 zile
Sursa foto: Facebook/ DRDP

 
În perioada 8 iulie – 9 august a.c., pe DN 7 Pite?ti-Sibiu, pe tronsonul kilometric 242+600 metri – 250, în zona localit??ii Boi?a, jude?ul Sibiu, traficul rutier se va desf??ura pe rute ocolitoare, dup? cum urmeaz?:
 
Autovehiculele cu masa total? maxim? autorizat? mai mare de 7,5 tone, aflate în tranzit:
 
Pentru rela?ia Bucure?ti – Ve?tem (Sibiu) ?i retur:
Bucure?ti – A3 – Ploie?ti  – DN1A – Bra?ov – DN 1 – Ve?tem – intersec?ie cu DN 7;
 

Pentru rela?ia Pite?ti – Bra?ov ?i retur:
Pite?ti – DN73 – A3 – Râ?nov  – Bra?ov;
 
Pentru rela?ia Bucure?ti – A1 Simeria (precum ?i zonele de vest, centru ?i nord ale ??rii) ?i retur:
 
Bucure?ti – A1 – Pite?ti – DN7 – Râmnicu Vâlcea – DN67 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria – Nod Rutier Simeria A1.
 
Totodat? pentru aceast? rela?ie sunt propuse ?i urm?toarele variante alternative:
 
 Bucure?ti – A1 – Pite?ti – DN65 – DEx12 – Craiova – DN6 – Filia?i – DN66 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria – Nod Rutier Simeria A1;
 
 Bucure?ti – A1 – Pite?ti – DN65 – DEx12 – Craiova – DN6 – Drobeta Turnu Severin – DN6 – Lugoj – A6 – Nod Rutier Lugoj A1.
 
Autovehiculele cu masa total? maxim? autorizat? mai mica de 7,5 tone pot utiliza ca variante de ocolire drumurile na?ionale ?i jude?ene din proximitatea sectorului închis circula?iei pe DN7.
 
Participan?ii la trafic sunt ruga?i s? urm?reasc? indicatoarele rutiere din aceast? zon? ?i s? utilizeze ?i variantele de traseu propuse pe urm?toarele rela?ii:
 
F?g?ra? -DN1 – ?ercaia – DN73A – Bra?ov ?i retur;
F?g?ra? -DN1 – ?ercaia – DN1S – Hoghiz – DN13 – Bra?ov ?i retur.
 
În perioada restric?iei de circula?ie, au fost stabilite intervalele orare 7:30 – 8:00 ?i 16:30 –17:00, în care executantul lucr?rilor va ridica temporar m?sura de închidere a traficului, pentru a permite tranzitarea sectorului de drum de c?tre riveranii care lucreaz? în localit??ile din proximitatea acestuia.
 
Trecerea autovehiculelor se va realiza sub supravegherea constructorului, astfel încât s? fie eliminat riscul apari?iei oric?rui eveniment care s? pun? în pericol integritatea participan?ilor la trafic sau a personalului implicat în desf??urarea lucr?rilor.
 
De asemenea, tot sub supravegherea constructorului, pe perioada instituirii închiderii circula?iei pe sectorul de drum men?ionat anterior, va fi permis accesul autovehiculelor cu regim de circula?ie prioritar?, precizate la art.32 alin 2 lit. a) ?i b) din OUG 195/2002, precum ?i autovehiculelor speciale de transport pacien?i.
 
Concomitent, au fost demarate ac?iuni pentru permiterea accesului pe DN10 Buz?u – Bra?ov, a autovehiculelor cu masa total? maxim? autorizat? de pân? la 30 de tone.
 
M?sura de închidere a circula?iei rutiere a fost instituit?, zilnic, în intervalul orar 06:00 – 20:00, pentru derularea lucr?rilor de defri?are versant, ce se impun a fi executate premerg?tor construc?iei autostr?zii Sibiu – Pite?ti.  
 
 
 

Cite?te ?i
Scrisoare deschis? a Alian?ei pentru Turism c?tre Ministerul Transporturilor referitor la m?sura închiderii V?ii Oltului

Read More

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *