Cumparari directe Constanta: IDNA SRL repara salile de clasa din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Lumina (DOCUMENT)
0 2 minute 6 zile


 

  • Firma câ?tig?toare este IDNA SRL.

 
?coala Gimnazial? nr. 1 Lumina, jude?ul Constan?a, a atribuit un contract prin cump?rare direct? privind repararea s?lilor de clas?.
 
Conform site-ului LicitatiaPublica.ro, valoarea total? estimat? a contractului este de 96.713,81 lei.
 
Firma câ?tig?toare este IDNA SRL.
 
Despre IDNA SRL
 
Societatea IDNA SRL a fost înfiin?at? în anul 2017, are sediul în localitatea Nunta?i, jude?ul Constan?a, strada Progresului, nr. 43 ?i se ocup? de „Lucr?ri de construc?ii a cl?dirilor reziden?iale ?i nereziden?iale”. Potrivit datelor furnizate de site-ul termene.ro, asociat unic ?i administrator este Iliusco Angelica.
 
Conform termene.ro, în anul 2023, societatea IDNA SRL a înregistrat o cifr? de afaceri de 2.159.307 lei, cu un profit de 1.247.696 lei, la 4 angaja?i.
 
PRECIZ?RI:
 

Legea 190 din 2018, la articolul 7, men?ioneaz? c? activitatea jurnalistic? este exonerat? de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dac? se p?streaz? un echilibru între libertatea de exprimare ?i protec?ia datelor cu caracter personal.
 
Informa?iile din prezentul articol sunt de interes public ?i sunt ob?inute din surse publice deschise.
 
 

Cite?te ?i:
Cump?r?ri directe Constan?a: Prim?ria Comunei B?r?ganu, licita?ie pentru servicii de înregistrare sistematic? a imobilelor (DOCUMENT)

Read More

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *