Evaluarea Națională 2024. Un elev din Focşani a obţinut, după contestaţii, 9.75 la matematică, nota iniţială fiind 3.50
0 2 minute 6 zile

Un elev de la ?coala Gimnazial? Duiliu Zamfirescu din Foc?ani a ob?inut în urma unei contesta?ii nota 9.75 la proba de matematic? din cadrul Evalu?rii Na?ionale 2024, dup? ce ini?ial a fost notat cu 3.50.

Conform edu.ro, o lucrare la matematic? a unui elev de la ?coala Gimnazial? Duiliu Zamfirescu din Foc?ani a fost notat? cu 9.75, dup? ce nota ini?ial? a fost de 3.50.

Conducerea Inspectoratului ?colar Jude?ean Vrancea vine cu preciz?ri în acest caz, sus?inânând c? diferen?a mare de notare ar fi fost cauzat? de o „eroare uman?”.

Conform unui comunicat de pres? remis mar?i de Inspectoratul ?colar Vrancea, în cazul lucr?rii de la proba scris? de matematic? cu diferen?? de notare, a fost o eroare uman? de înc?rcare a tezei scanate pe platforma de evaluare.

„În urma afi??rii rezultatelor în data de 03.07.2024, candidatul a f?cut contesta?ie, lucrarea a fost scanat?, reînc?rcat? pe platform? ?i a fost evaluat?. Comisia Jude?ean? de organizare a evalu?rii na?ionale a luat m?suri asupra asistentului 1, în conformitate cu prevederile art.26 alin (5) din Metodologia de organizare ?i desf??urare a evalu?rii na?ionale pentru elevii clasei a VIII-a, ?n anul ?colar 2010-2011, Anexa 2 la Ordinul nr.4.801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea ?i desf??urarea Evalu?rii Na?ionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul ?colar 2010-2011, valabil? ?i în anul ?colar 2023-2024”, se arat? în comunicatul ISJ Vrancea.

În jude?ul Vrancea, au fost depuse 193 de contesta?ii la Român? ?i 183 la Matematic?, nici înainte de recorectarea lucr?rilor ?i nici dup? aceast? opera?iune nefiind vreo medie de 10.00 în acest jude?, la Evaluarea Na?ional?.

Editor : A.P.

Read More

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *