Doar o parte din cei peste 2.000 de pasageri care au avut zboruri anulate TAROM vor putea fi despăgubiți direct. Explicațiile ANPC
0 7 minute 6 zile

Conducerea Autorit??ii Na?ionale pentru Protec?ia Consumatorilor (ANPC) a invitat mar?i, la sediul s?u, reprezentan?i ai TAROM pentru a discuta modalit??ile concrete prin care pasagerii afecta?i de aceste anul?ri vor fi desp?gubi?i, în contextul incidentelor legale de anularea unui num?r important de zboruri operate de compania aerian?. Îns? doar o parte dintre ei vor fi desp?gubi?i direct, mai exact cei care au achizi?ionat bilete direct de la companie ?i care depun cerere de rambursare a compensa?iilor, conform legii. Într-o declara?ie în exclusivitate pentru Digi24.ro, purt?torul de cuvânt al TAROM a explicat ce trebuie s? fac? pasagerii care nu au achizi?ionat bilete direct de la companie.

ACTUALIZARE:

Purt?torul de cuvânt al TAROM, Alexandru Anghel, a precizat c? peste 2.000 de pasageri au fost afecta?i de protestul pilo?ilor companiei aeriene. Întrebat câ?i dintre ace?ti pasageri ?i-au achizi?ionat biletele direct de la Tarom, Anghel a spus c? „nu are aceast? informa?ie acum”.

„În principiu, noi am lansat aceast? adres? ([email protected]), ca s? fie un punct comun în care s? centraliz?m toat? inciden?a care a avut loc. În mod normal, exist? canale clasice, hotline, adrese normale, dar acum, fiind o situa?ie excep?ional?, am f?cut adresa unde colect?m datele”, a precizat purt?torul de cuvânt al TAROM.

„Ideea e c?, indiferent de unde au achizi?ionat biletele, fie de pe site-ul TAROM sau de la o agen?ie, ei se pot adresa la aceast? adres? pe care am lansat-o. Important e s? fac? dovada biletului, ca ei s? poat? fi compensa?i”, a spus Anghel.

?tirea ini?ial?:

Potrivit unui comunicat al ANPC, din discu?ie a reie?it c?, în urma evenimentelor de pe 8 iulie 2024, TAROM va desp?gubi to?i pasagerii care au achizi?ionat bilete direct de la companie ?i care depun cerere de rambursare a compensa?iilor, conform legii.

Potrivit Regulamentului european 261/2004, compensa?iile la care consumatorii au dreptul, în urma anul?rii zborurilor sunt: 250 euro pentru toate zborurile de 1.500 kilometri sau mai pu?in, 400 euro pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1.500 kilometri ?i pentru toate zborurile cuprinse între 1.500 ?i 3.500 kilometri, respectiv 600 euro pentru toate celelalte zboruri.

Totodat?, pentru stabilirea distan?ei se ia în considerare ultima destina?ie unde pasagerul urmeaz? s? soseasc? dup? ora prev?zut? datorit? refuzului la îmbarcare sau anul?rii zborului.

Recomand?rile ANPC pentru pasageri

Conform sursei citate, pentru solu?ionarea situa?iei create, ANPC face unele recomand?ri. Astfel, pasagerii trebuie s? p?streze ?i s? pun? la dispozi?ie bonurile/facturile prin care au achizi?ionat cazare, transport, obiecte de minim? necesitate, în perioada în care zborul a fost anulat ?i pân? la rerutare.

De asemenea, pentru a primi compensa?ii, în urma anul?rii curselor din data de 8 iulie 2024, consumatorii care au achizi?ionat bilete direct de la TAROM trebuie s? se adreseze companiei printr-un e-mail, în care s? prezinte biletul de avion care s? demonstreze c? era pasager al cursei anulate, bonurile/facturile prin care au achizi?ionat cazare, transport, obiecte de minim? necesitate, în perioada în care zborul a fost anulat, pân? la rerutare, precum ?i num?rul contului în care s? i se poat? pl?ti compensa?ia financiar?

„Pasagerii care au achizi?ionat bilete prin intermediul altor companii trebuie s? se adreseze acestora, prin e-mail, iar în cazul în care nu li se ofer? o solu?ionare, pot depune o reclama?ie pe site-ul ANPC, www.anpc.ro, pentru companiile din România sau pe site-ul Centrului European al Consumatorilor, pe site-ul www.eccromania.ro, pentru firmele care au sediul în Uniunea European?, ale c?ror servicii sunt gratuite pentru consumatori. Aten?ie! În cazul reclama?iilor depuse la companii private cu privire la cererea de compensa?ii, aceste servicii sunt contra cost”, se men?ioneaz? în comunicat.

Ce m?suri ia TAROM

Potrivit sursei citate, în urma discu?iilor purtate cu compania TAROM, în luna mai 2024, reprezentan?ii acesteia au informat ANPC asupra m?surilor pe care le-au luat pentru a preîntâmpina problemele care pot ap?rea în sezonul estival 2024.

Astfel, în cazul anul?rii unui zbor, al întârzierii acestuia cu mai mult de trei ore la sosire, precum ?i în situa?ia de overbooking, pasagerii au posibilitatea de a primi compensa?ia financiar? sub form? de voucher electronic care poate fi utilizat pentru achizi?ionarea de bilete TAROM, în termen de un an de la data emiterii.

„Valoarea acestora este de 350 euro pentru o compensa?ie de 250 euro, de 500 euro pentru compensa?ie de 400 euro ?i de 750 euro pentru compensa?ie de 600 euro. Pasagerii sunt informa?i de drepturile acestora pe site-ul companiei TAROM la sec?iunea „Drepturile pasagerilor” sau pe adresa lor de e-mail. Nu dispun de un num?r de telefon valabil, de tip call-center, pus la dispozi?ia pasagerilor. TAROM de?ine aeronave disponibile, care pot interveni acolo unde este cazul, pentru supliment?ri sau în situa?ii de avarie”, se mai precizeaz? în comunicat.

Luni, aeroportul era plin de sute de oameni care au aflat c? nu mai pot zbura din cauza anul?rii a aproximativ 52 de curse. Pilo?ii companiei Tarom au protestat din cauza condi?iilor de munc? ?i a conducerii deficitare din companie. Ei au spus c? nu pot zbura din motive medicale.

Editor : B.C. | M.L.

Read More

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *